book

Ключови бележки и характеристики на някои водещи хомеопатични препарати

Производител Голдън Букс Email
Доставка: Еконт за 0,00 лв
Продажна цена 32,00 лв
Цялата жизнена дейност на човекa, изучаващ хомеопатична
Materia Medica представлява постоянно сравняване и
разграничаване.

Цялата жизнена дейност на човекa, изучаващ хомеопатична
Materia Medica представлява постоянно сравняване и
разграничаване. Той трябва да сравнява патигенезата на
лекарственото средство с данните от анамнезата на пациента;
длъжен е да диференцира подобните признаци на два или повече
хомеопатични препарата, за да избере най-подобния. Но за да
направи правилен избор, лекарят трябва да разполага като база за
сравняване с описание на индивидуалните особености на
лекарствените вещества - признаци, които са специфични,
необичайни или доста характерни, а главно достоверни в
патогенезата на хомеопатичния препарат, които може да използва
при сравняването. Това можем да наречем «основен симптом»,
«ключ» или «червена нишка». Тази книга е точно този изключително
необходим справичник, който систематизира тези признаци, за да
ни даде възможност умно и успешно да използваме изобилната
симптоматика.
При подготвянето за издаване на второто издание обемът на
книгата беше увеличен и практически книгата беше написана
отново. Включени са голям брой нови лекарства, разширено е
описанието на симптомите и сравненията и освен това всеки
симптом още веднъж беше внимателно проверен. Но беше запазен
първоначалния замисъл на книгата, т.е. да дава само тази
симптоматика, която е характерна за определеното средство, и
която ще послужи за опора на лекаря, изучаващ качествата на този
лекарствен препарат.
По предложение на издателите и за удовлетворяване на
многобройните искания, в новото издание съм включил и много по-
обширна симптоматика на нозоди, тъй като те, заедно с така
наречените тъканни средства на Шуслер, се явяват безценно
допълнение към арсенала на практикуващите лекари, които имат
нужда само от допълнителните, поподробни описания
на патогенезите, за да ги сложат в списъка на найнеобходимите
лекарствени средства.
Тази моя работа е кулминацията в многогодишното изучаване
на хомеопатия, първо като студент, след това като лекар и като
преподавател, и е публикувана в най-тясното сътрудничество с
много научни авторитети на Hehrig Institute, с надеждата, че ще
бъде толкова полезна за хомеопатите, колкото и за своя създател.

Свържете се с нас

  • e-mail: info@goldenbooks.bg
  • тел.   : 0895628293

Социални мрежи

 

Вход

Създай профил